Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 23. novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par akcīzes nodokļa pārmaksu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.