Apstiprināta stratēģija un veicamie pasākumi samērīgu naudas atmazgāšanas novēršanas prasību praktiskai piemērošanai godprātīgiem klientiem, lai novērstu pārmērīgu izvairīšanos no risku uzņemšanās, informē Finanšu nozares asociācija.

Savulaik strauji un plaši īstenotā reforma, kas valstij noteica stingras prasības naudas atmazgāšanas novēršanā, realizējās arī stingrākā finanšu iestāžu uzraudzībā. Tas, neapšaubāmi, bija nepieciešams gan valsts, gan visa finanšu sektora drošībai un reputācijai, bet laika gaitā tas ir rezultējies arī negribētos faktoros, kas negatīvi ietekmē finanšu pakalpojumu pieejamību klientiem, līdz ar to bankām rada dažādus izaicinājumus, lai spētu elastīgāk un efektīvāk pārvaldīt riskus. Apjomīgo prasību izpildē ieguldītie resursi ietekmējuši arī finanšu pakalpojumu cenas.

Apgrūtinājumus kopējai finanšu pakalpojumu pieejamībai rada arī valstī nemainīgi augstais ēnu ekonomikas īpatsvars, kā arī joprojām pastāvošā ekonomiskā sadarbība ar tādām agresorvalstīm kā Krievija un Baltkrievija. Papildu izaicinājums ir aktīvā ekonomiskā sadarbība ar valstīm, kurās raksturīga pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju apiešanas organizēšana un veicināšana, kura palielinājās pēc Krievijas karadarbības uzsākšanas Ukrainā. Gadījumos, kuros pamanāmas aizdomas par pārkāpumiem šajās jomās, bankām nekavējoties un efektīvi jāveic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka pārkāpumi un, līdz ar to arī draudi mūsu nacionālajai drošībai tiek novērsti. Ņemot vērā šādu situāciju biežumu un to, ka pagātnē tikai tiesībaizsardzības institūciju īpašā kompetencē un pārziņā esošu uzdevumu izpildē tagad plaši iesaistīts arī privātais sektors, klientiem pamatoti rodas neizpratne un priekšstats par nesamērīgu prasību piemērošanu no privātā sektora puses.