Plānots Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu nepiemērošanu saimnieciskās darbības veicējiem arī 2022. gadā, kā arī atstiprināts priekšlikums noteikt, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji no 2021. līdz 2022. gadam var nepiemērot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu, kas nosaka apliekamo ienākumu palielināt par palielinātiem procentu maksājumiem, izmantojot formulu aizņemtā un pašu kapitāla proporcijai, to paredz šā gada 28. oktobrī valdības grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam izskatītie priekšlikumi.