Senāts 2023.gada 26.oktobra spriedumā lietā SKA-513/2023 par partnera, ar kuru personu saista nereģistrēta kopdzīve, dāvanas aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva lietu atkārtotai izskatīšanai.

Latvijas valsts dažādu dzimumu partneriem ir nodrošinājusi tiesības reģistrēt laulību un ar to saistītu ekonomisko un sociālo aizsardzību. Līdz ar to dažādu dzimumu partneri, kuri dzīvo nereģistrētā kopdzīvē, neatrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos ar laulātajiem, kuriem ir noteikta īpaša aizsardzība un atbalsts, valstij izpildot savu no Latvijas Republikas Satversmes 110.panta izrietošo pienākumu aizsargāt laulību.

Nepastāvot likumdevēja vispārējai nereģistrētas kopdzīves tiesiskai atzīšanai, likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 1.daļas 35.punkta a) apakšpunkta piemērošanā nav pamata dažādu dzimumu partneru nereģistrētu kopdzīvi pielīdzināt laulībai.