Kopš 2019. gada visā pasaulē kardināli ir mainījusies izpratne par to, kā darbinieks ierodas darbā. Kā izrādās, lai veiktu savus ikdienas pienākumus, nav obligāti no rīta jāsatiekas ofisā, darbnīcā vai jānotur rīta plānošanas sanāksme klātienē. Vai darbu iesākt attālināti no mājas vai  atrodoties objektā, tam nav nozīmes, tagad ir pieejami ļoti ērti rīki laika, darbu un uzdevumu reģistrēšanai. Tas atsijā kvalitatīvo darba apjomu no teorētiskā.

Galvenokārt, dažādi digitālie uzņēmumu resursu pārvaldības risinājumi ļauj uzņēmuma vadībai samazināt manuāla darba apjomu, to aizstājot ar automatizētām darbībām – tiek automātiski sagatavotas atskaites, veikti algu aprēķini, kā arī reāllaikā uzskaitīti izmantotie resursi. Tā rezultātā palielinās darbinieku efektivitāti, ļaujot darbiniekiem koncentrēties darbiem ar visaugstāko pievienoto vērtību.

unsplash.com.jpg
Foto: Unsplash

Kā piemēru apskatīsim uzņēmuma “IntelliTech” izstrādāto risinājumu “Onsite ERP” – pilna cikla uzņēmuma resursu pārvaldības risinājumu, kas sevī ietver pilnībā digitalizētu darbinieku darbu, laika, izmantoto resursu, kā arī algu pārvaldību. 

Kādus uzņēmuma procesus var uzlabot ar “Onsite ERP”?

“Onsite ERP” ir “SaaS” (programmatūra kā pakalpojums) risinājums, kas kalpo kā rīks informācijas nodošanai no struktūrvienības vadītāja līdz padotajiem darbiniekiem un otrādāk.  Ar mobilās aplikācijas palīdzību darbinieks saņem no sava struktūrvienības vadītāja veicamo darba uzdevumu, pēc tam mobilajā lietotnē dienas laikā reģistrē visus dienas laikā paveiktos darbus un dienas noslēgumā iesniedz atskaiti par darba pavadītājām stundām, paveiktajiem darbiem, kā arī izmantotajiem resursiem. Visa informācijas aprite notiek centralizēti digitālā veidā, kas nodrošina, ka visiem darbiniekiem ir pieejama viena un tā pati informācija.

 Onsite ERP.png

(“Onsite ERP” programmā “Iesniegtie darbi” pārskats)

Kādas iespējas nodrošina “Onsite ERP”?

  • Darba laika un darbu uzskaite – ar mobilās aplikācijas palīdzību katram darbiniekam ir iespēja reģistrēt darba uzsākšanas un pabeigšanas laiku. Tāpat darbiniekam ir iespēja reģistrēt visus dienas laikā paveiktos darbus. Katra darba uzsākšanas un pabeigšanas vieta struktūrvienības vadītājam ir redzama reālajā laikā, kas ļauj viegli sekot līdzi uzdevumu izpildei.

  • Darba uzdevumu deleģēšana – “Onsite ERP” nodrošina iespēju struktūrvienību vadītājiem veidot darba uzdevumus. Darba uzdevumus ir iespējams veidot pēc iepriekš noteikta grafika vai arī katru dienu veidot unikālu darba uzdevumu. Darba uzdevumus darbinieks saņem no rīta, kad ar mobilās aplikācijas palīdzību ir reģistrējies darba vietā. Dienas laikā darbinieks pie katra paveiktā uzdevuma pievieno informāciju par izmantotajiem resursiem, darba stundām, kā arī izmantoto motorizēto tehniku.

  • Automatizēts algu aprēķins – grāmatvedībai vairs nav jālauza galva par algu aprēķiniem mēneša beigās. “Onsite ERP” nodrošina pilnīgu algu aprēķinu par katru darbinieku, neatkarīgi vai darbinieka samaksa tiek veidota pēc apjoma vai laika darba samaksas principa. Risinājums nodrošina automatizētu datu eksportu uz populārākajām algu uzskaites programmām.

  • Motorizētās tehnikas izmantošana – risinājums nodrošina pilnīgu pārskatu par katru motorizētās tehnikas vienību – tehnikas kustību, patērēto degvielu, motorstundām, kā arī nobrauktajiem kilometriem, u.c.

Onsite ERP_1.png

(“Onsite ERP” programmā motorizētās tehnikas kustības attēlojums)

Globālā situācija liek mums ar vien vairāk domāt par veidiem kā efektīvāk veikt savu darbu un kā labāk pielāgoties videi kurā atrodamies. Uzņēmuma procesu digitalizācija nenoliedzami ir viena no galvenajām sastāvdaļām veiksmīga un uz ilgtermiņa attīstību balstīta uzņēmuma veiksmes formulām. Uzņēmuma procesu automatizācija un digitalizācija atslogo no manuāla darba, ļauj vairāk koncentrēties uz datu analīzi, kontaktu dibināšanu, kā arī ļauj koncentrēties uz citiem darbiem ar lielāku pievienoto vērtību.

Vairāk par “Onsite ERP” uzzināsiet:

image001.png