No nākamā gada Rēzeknes dome pieņēmusi lēmumu  dubultot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides viesnīcām, liecina Rēzeknes domes mājaslapā atrodamā informācija. 

Atbilstoši mājaslapā atrodamajiem saistošajiem noteikumiem NĪN atvieglojums par ēkām un zemi tiks palielināts no 25% uz 50%, ja šajā nekustāmajā īpašumā tiek sniegt viesu izmitināšanas pakalpojumi.