Laikā, kad digitālās transakcijas kļūst par pasaules ekonomikas stūrakmeni, pārrobežu maksājumu un karšu darījumu informācijas integritātes un caurspīdīguma nodrošināšana ir kritiski svarīgs uzdevums valdībām visā pasaulē. Apliecinot šo faktu, Eiropas Savienība (ES) 2020.gada 18.februārī pieņēma būtisku lēmumu – tā ieviesa virkni likumdošanas aktu, kas paredz pārrobežu maksājumu un karšu darījumu pastiprinātu kontroli e-komercijas jomā, apkarojot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanu, informē Finanšu nozares asociācija.

Iniciatīvas pamatā ir Centralizētās elektroniskās maksājumu informācijas sistēmas (CESOP) izveide, kas ļauj ievākt, glabāt un analizēt pārrobežu maksājumu un karšu darījumu datus.

Priekšnoteikumi un mērķi

Likumdošanas aktu pakete uzliek ES valstīs darbojošos maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pienākumu izsekot un sniegt savas reģistrācijas valsts nodokļu iestādei ziņas par saviem klientiem, kas saņem virs 25 pārrobežu maksājumiem ceturksnī. Tāpat ir jāsniedz informācija par to klientu maksājumiem saņēmēju kontos, kas atrodas ārpus ES, ja šādu maksājumu un karšu darījumu skaits pārsniedz 25 vienam saņēmējam ceturksnī.

Pārrobežu maksājumi-maksājumi starp personām vai uzņēmumiem, kas atrodas dažādās valstīs. Šādi darījumi var ietvert sevī preču vai pakalpojumu iegādi ārpus pircēja valsts, naudas pārskaitījumus ārpus valsts, pakalpojumu abonēšanu un citus darījumus. Pirmais ziņojuma termiņš ir 2024.gada 30.aprīlis par 2024.gada 1.ceturksni. Klientam nekas nav jādara. Banka pati savāc nepieciešamo informāciju par saņēmēju un maksātāja valsti.

Nodokļu iestāde nosūta šo informāciju CESOP, kur tā tiek apkopota un salīdzināta ar citu ES valstu nodokļu struktūru sniegtajām ziņām. Piekļuvi CESOP krāpšanas apkarošanas ekspertiem ES dalībvalstīs nodrošina Eurofisc tīkls, kas padara CESOP par spēcīgu rīku potenciālas PVN krāpšanas apkarošanai un izmeklēšanai gan ES ietvaros, gan ārpus tās robežām.