Lai turpinātu samazināt Krievijas ieņēmumus un pastiprinātu eksporta ierobežojumus rūpniecības precēm un progresīvajām tehnoloģijām, Eiropas Savienībā pieņemta 14.sankciju pakete, informē Eiropas Komisija.

Paketē ir iekļauti svarīgi jauni ar enerģētiku saistīti pasākumi, kas vērsti uz sašķidrinātu dabasgāzi, un pasākumi, kas vērsti pret kuģiem, kuri atbalsta Krievijas karu. Attiecībā uz dabasgāzi pakete aizliedz visus turpmākos ieguldījumus būvniecības posmā esošos dabasgāzes projektos Krievijā un eksportu uz tiem. Pēc 9 mēnešu pārejas perioda tiks aizliegts arī izmantot ES ostas Krievijas dabasgāzes pārkraušanai. Turklāt ar sankciju paketi tiek aizliegts Krievijas gāzes imports konkrētos termināļos, kas nav savienoti ar ES gāzes cauruļvadu tīklu.

Pirmo reizi ES ir pieņēmusi pasākumu, kas vērsts pret konkrētiem kuģiem, kuri veicina Krievijas karu pret Ukrainu un uz kuriem attiecas aizliegums piekļūt ostām un pakalpojumu sniegšanas aizliegums. Šie kuģi var tikt norādīti dažādu iemeslu dēļ, piemēram, tādu kā to atbalsts, transportējot militāro ekipējumu Krievijai, Ukrainai nozagto graudu transportēšana un atbalsts Krievijas enerģētikas nozares attīstībai, piemēram, pārvadājot gāzes komponentus vai pārkraujot gāzi. Šis pasākums attiecas arī uz tankkuģiem, kas ir daļa no Putina “ēnu flotes” un kuri apiet ES un cenu ierobežošanas koalīcijas noteiktos cenu griestus, vienlaikus īstenojot maldinošu kuģošanas praksi un pilnībā ignorējot starptautiskos standartus. Šobrīd sarakstā ir iekļauti 27 kuģi. Šo sarakstu pēc vajadzības var regulāri atjaunināt, lai risinātu jautājumu par šo kuģu, kuri palīdz Krievijai īstenot karu pret Ukrainu, pastāvīgi mainīgo iesaisti.

Turklāt ar šo paketi tiek ieviesti jauni saraksti, kas ietver personas un vienības, kuras ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Aktīvu iesaldēšana un — privātpersonu gadījumā — arī ceļošanas aizliegums attiecas uz 116 papildu ierakstiem, proti, 69 privātpersonām un 47 juridiskajām personām.

Ar šodienas paketi tiek ievērojami pastiprinātas mūsu finansiālās sankcijas, ieviešot aizliegumu ES bankām ārpus Krievijas izmantot finanšu ziņojumapmaiņas sistēmu SPFS, kas ir Krievijas ekvivalents sistēmai SWIFT. Tā arī ļauj Eiropas Padomei (EP) izveidot sarakstu ar trešo valstu bankām, kas nav Krievijas bankas un kuras ir savienotas ar šādu sistēmu; šīm bankām būs aizliegts veikt darījumus ar ES uzņēmējiem. Visbeidzot, ar to tiek ieviests aizliegums veikt darījumus ar bankām un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem Krievijā un trešās valstīs, kuri veicina darījumus Krievijas aizsardzības rūpnieciskās bāzes atbalstam. Šīs jaunās sankcijas ierobežos Kremļa spēju novirzīt līdzekļus, lai finansētu savu kara mašinēriju.

Viens no galvenajiem mērķiem joprojām ir turpināt samazināt Krievijas ieņēmumus un pastiprināt eksporta ierobežojumus rūpniecības precēm un progresīvajām tehnoloģijām. Ar šo paketi tiek ierobežots deviņu papildu divējāda lietojuma un progresīvo tehnoloģiju preču (piemēram, mikroviļņu un antenu pastiprinātāju, lidojuma parametru reģistratoru un visurgājēju transportlīdzekļu) eksports un paplašināti eksporta aizliegumi konkrētu veidu rūpniecības ražojumiem, ķimikālijām, plastmasai, transportlīdzekļu detaļām un mašīnbūves precēm (ES eksports 5 mljrd. eiro apmērā pirms iebrukuma, proti, 2021.gadā). Turklāt tagad ir aizliegts gan mangāna rūdas eksports, gan pārsūtīšana.

Ar sankciju paketi tiek noteikti arī stingrāki ierobežojumi divējāda lietojuma un progresīvo tehnoloģiju preču eksportam 61 juridiskajai personai – Krievijā (28) un trešajās valstīs (33) – un kuras ir tieši vai netieši saistītas ar Krievijas militāro kompleksu un tādējādi palīdz atbalstīt Krievijas agresijas karu. Turklāt ar šo paketi importa aizliegums tiek attiecināts arī uz hēliju, kas Krievijai rada ievērojamus ieņēmumus.

Tā kā Krievija pastāvīgi meklē veidus, kā apiet sankcijas, ES ir atkārtoti novērtējusi un pielāgojusi savas stratēģijas. Lai vēl vairāk mazinātu Krievijas spēju piekļūt ierobežojumiem pakļautām precēm un tehnoloģijām, šajā paketē ir iekļauti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir veicināt privātā sektora atbilstību prasībām, atbalstīt valstu kompetento iestāžu veikto izpildi un kavēt sankciju apiešanu, tostarp kontrolējot ES uzņēmēju ārvalstu meitasuzņēmumus.

Turklāt sankciju pakete ietver īpašas iniciatīvas, lai aizsargātu ES uzņēmējus no ekspropriācijas un reaģētu uz citām nelikumīgām Krievijas valsts darbībām, tostarp intelektuālā īpašuma zādzībām.

Paketē ir arī precizēts Krievijas dimantu importa aizliegums, par kuru jau panākta vienošanās 12.sankciju paketē. Tajā precizēts, ka aizliegums neattiecas uz dimantiem, kas atradās ES vai kādā trešā valstī (izņemot Krieviju) vai tika slīpēti vai ražoti kādā trešā valstī pirms Krievijas dimantu aizlieguma stāšanās spēkā (tā sauktās “tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus”). Tā arī atļauj juvelierizstrādājumu pagaidu importu vai eksportu, piemēram, gadatirgu vai remonta nolūkā. Turklāt ar šo paketi par 6 mēnešiem (līdz 2025.gada 1.martam) tiek pagarināts sākuma periods, pēc kura kļūs obligāta pilnīgas izsekojamības shēma neapstrādātu un slīpētu dabīgo dimantu importam. Ar sankciju paketi tiek arī atlikts aizliegums attiecībā uz juvelierizstrādājumiem, kas satur Krievijas dimantus, kuri apstrādāti trešās valstīs, izņemot Krieviju, līdz EP nolems šo aizliegumu aktivizēt, ņemot vērā G7 ietvaros veiktās darbības šā pasākuma īstenošanai.

Turklāt jaunajā paketē ir iekļauti pasākumi, kas aizsargā mūsu demokrātiskos procesus un cīnās pret Krievijas iejaukšanos, piemēram, aizliegums politiskajām partijām saņemt finansējumu no Krievijas valsts. Tā ietver arī pasākumus, ar kuriem pastiprina esošos transporta ierobežojumus, un jo īpaši lidojumu aizliegumu un autopārvadājumu aizliegumu.