Pēc patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējas pieteikuma ierosināta lieta “Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1panta 1.daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.panta pirmajam un trešajam teikumam”, informē Satversmes tiesa.

Pieteikuma iesniedzēja sniedz patērētāju kreditēšanas pakalpojumus ar fiksētu aizdevuma procentu likmi un ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja.