Sagatavots un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna projektu 2024.–2027.gadam. Plāns ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kura prioritāte turpmākajiem četriem gadiem ir ēnu ekonomikas mazināšana, īstenojot gan horizontāla rakstura pasākumus, gan fokusētus pasākumus konkrētās tautsaimniecības nozarēs, informē Finanšu ministrija.

Plāns paredz līdz 2027.gadam samazināt kopējo ēnu ekonomikas apjomu Latvijā līdz 18,9%, ja valstī saglabāsies stabila ekonomikas attīstība, tādējādi tuvinot ēnu ekonomikas rādītāju Eiropas valstu vidējam līmenim. No plānā iekļauto pasākumu kopuma tiek plānots pakāpeniski palielināt ieņēmumus budžetā, 2027.gadā sasniedzot gada ieņēmumus 120 milj. eiro apmērā.