Kas ir nemateriālie ieguldījumi? Kā celt prasību tiesā, ja nav ziņu par atbildētāja identitāti? Kā novērtēt un uzlabot uzņēmuma digitālo briedumu? CMR konvencija – kas tā ir un kad tiek pielietota? Atbildes uz šiem un citiem uzņēmumam ikdienā būtiskiem jautājumiem atradīsiet jaunajā drukātā žurnāla “iFiT” numurā!

Intervija ar Ievu Jaunzemi: Esam nodokļu sistēmas spogulis

Valsts ieņēmumu dienests jūnijā apstiprināja attīstības stratēģiju 2023.–2026. gadam, kurā sola nodrošināt mērķētākus pakalpojumu grozus atbilstoši nodokļu maksātāju uzvedībai un godprātīgas saistību izpildes gadījumā arī jaunas priekšrocības. Tāpat dienests apņemas rūpīgāk pārskatīt izejošo saziņu ar klientiem, nodrošinot, lai valoda būtu skaidra un vienkāršāka. Liela uzmanība tiks pievērsta arī datu analīzes attīstībai. Pārmaiņu daudz, tādēļ uz sarunu aicinājām Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi.

Mājas biroja nodokļu riski

Ja pirms Covid-19 pandēmijas attālinātais darbs galvenokārt tika izmantots informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē, pēdējā laikā tas ir strauji ienācis arī citās nozarēs. Ārvalstu sabiedrības arvien biežāk izvēlas algot vietējos klientu menedžerus, konsultantus un citus speciālistus, nemaz neatverot filiāli vai biroju Latvijā. Līdzīga tendence vērojama arī Latvijas uzņēmumu vidū. Tāpēc aktuāls ir jautājums, vai uzņēmuma darbinieka “mājas birojs” mītnes valstī var tikt uzskatīts par uzņēmuma pastāvīgo pārstāvniecību ar visām no tā izrietošajām sekām? Plašāk par to stāsta Mārtiņš Rudzītis, SIA “Sorainen ZAB” jurists

Pētām UIN sistēmu!

Šobrīd, kad Saeimā un valdībā atkal tiek apspriestas lielākas nodokļu pārmaiņas, izpētīsim, ko esam guvuši no uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņām, kas tika pieņemtas 2018.gadā. Kādi bija uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas mērķi un vai tie ir sasniegti? Pēta Vita Sakne, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja

Kas ir nemateriālie ieguldījumi?

Nemateriālie ieguldījumi kā pamatlīdzekļu postenis praksē nav sastopami tik bieži. Grāmatvežiem par tiem nereti rodas jautājumi, it sevišķi tajos gadījumos, kad sabiedrība pirmo reizi sastopas ar attīstības izmaksām vai nemateriālo vērtību, kas radusies citas sabiedrības iegādes rezultātā. Kas tad īsti ir uzņēmuma nemateriālie ieguldījumi? Skaidro Ildze Alksnīte, SIA “Grant Thornton Baltic Audit” projektu vadītāja

Tiesa vērtē apdrošināšanas līguma noteikumus

Augstākās tiesas Senāts 2023.gada 23.martā pieņēmis spriedumu lietā SKC-106/2023, kur analizējis starp fizisko personu (Latvijas pilsoni) un apdrošinātāju noslēgto ceļojuma apdrošināšanas līgumu, konkrēti tajā ietverto noteikumu par termiņu apdrošināšanas prasījuma un to pamatojošo dokumentu iesniegšanu. Senāta ieskatā, “prasību iesniegt šādu informāciju 30 dienu laikā pēc apdrošināšanas perioda beigām objektīvi var būt neiespējami izpildīt ne vien apdrošinātajam, bet arī cietušajai trešajai personai.” Izskatām Senāta atziņas kopā ar Stellu Kaprāni, SIA “ZAB NJORD” juriste

Jaunas dividenžu sadales kartības praktiska puse

Ar grozījumiem Komerclikumā ir pilnveidota dividenžu sadales kārtība – tiek precizēts, ka kapitālsabiedrības dalībnieki dividendes varēs sadalīt ne tikai ievērojot proporcionalitātes principu, bet arī vienojoties par citādu sadales kārtību. Apskatīsim jaunās dividenžu kārtības praktisko pusi izplatītākajam kapitālsabiedrību veidam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Par to stāsta Kaspars Oļševskis, SIA “ZAB Ellex Kļaviņš” zvērināta advokāta palīgs

Šīs un citas tēmas lasiet “iFiT” jūnija numurā! Vairāk par abonēšanas iespējām sadaļā Abonēšana.