Vai inflācijas radītie zaudējumi ir jāatlīdzina? Kādas izmaiņas ieviestas Autortiesību likumā? Kā digitalizēt grāmatvedības dokumentus? Atbildes uz šiem un citiem uzņēmuma ikdienā būtiskiem jautājumiem atradīsiet jaunajā drukātā žurnāla “iFiT” numurā!

Inflācija ir ļoti riebīga padarīšana

Pēdējo gadu laikā Latvijas un globālajai ekonomikai ir bijuši divi triecieni – Covid-19 pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā. Tas veicinājis procesus, kuru rezultātu gan privātpersonas, gan uzņēmumi izjūt savā ikdienā, daudz vairāk nekā iepriekš maksājot par daudziem pakalpojumiem, precēm un arī naudu. Lai noskaidrotu, kā inflāciju mazināt, kādas ir Latvijas ekonomikas izaugsmes iespējas, ņemot vērā energoresursu tirgus izmaiņas, kā veicināt kreditēšanas tirgu un kādas nodokļu izmaiņas būtu jāveic, uz sarunu aicinājām Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas vadītāju Kārli Vilertu. Viņu intervēja Roberts Reinkops.

Vai Latvijas nodokļu sistēma ir konkurētspējīga?

Bieži masu informācijas līdzekļos izskan pārmetumi, ka Latvijā ir augstāki nodokļi, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ka esam nepievilcīgi ārvalstu investoriem un arī pašiem Latvijas uzņēmējiem. Tāpēc šoreiz rubrikā “Pētām!” pētījām, kāds ir Latvijas Starptautiskais nodokļu konkurētspējas indekss un kā mēs izskatāmies uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu fona nodokļu jomā. Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz SIA “Deloitte Latvia” nodokļu projektu vadītāja Simona Sirsniņa-Garbovska.

Būvniecības darbi grāmatvedībā

Būvdarbu līgumu var noslēgt par viena vai vairāku objektu celtniecību, bet, lai uzsāktu būvniecības darbus, pasūtītājam ir jāvienojas ar celtniekiem par celtniecības darbu veikšanu, sastādot darbu tāmi un noslēdzot līgumu. Būvdarbu līguma nosacījumi nosaka kārtību, kādā tiks pieņemti darbi. Bet kā šīs saistības norādīt grāmatvedībā? Skaidro Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Finanšu un Grāmatvedības institūta viesdocente, zvērināta revidente Anna Jesemčika.

Inflācijas radītie zaudējumi ir jāatlīdzina

Inflācijas straujais pieaugums pēdējā gada laikā aktualizēts presē gan Krievijas kara Ukrainā kontekstā, gan saistībā ar Covid-19 pandēmijas radīto krīzi. Inflācijas jautājums tieši jurisprudences aspektā nesen analizēts arī kādā tieslietā, kur darbinieks papildus darba devēja radītajiem zaudējumiem prettiesiskas atbrīvošanas dēļ, pieprasīja atlīdzināt arī inflācijas procentus. Tiesas spriedumu analizē SIA “ZAB NJORD” juriste Stella Kaprāne.

Būtiskas izmaiņas Autortiesību likumā

2023.gada 5.aprīlī spēkā stājās apjomīgi grozījumi Autortiesību likumā. Izmaiņas attiecas gan uz darba attiecību ietvaros veikto darbu izmantošanu, gan datorprogrammu autoru tiesību ierobežošanu, gan autordarbu izmantošanu digitālajā vidē. Tāpat noteiktas autora tiesības rīkoties ar savu darbu un pieprasīt taisnīgu atlīdzību, darbu izmantotāju pienākums sniegt informāciju par darbu izmantošanas veidiem un gūtajiem ieņēmumiem un citas svarīgas izmaiņas. Izskatām tās kopā ar SIA “ZAB COBALT”, zvērināta advokāti Līgu Fjodorovu.

Laiks digitalizēt grāmatvedības dokumentus

Latvijā ar 2025.gadu ir plānots ieviest obligātu e-rēķinu izmantošanu starp komersantiem un komersantiem un valsts un pašvaldību iestādēm, tādējādi panākot ērtu un vienveidīgu dokumentu sagatavošanu un uzglabāšanu, ātrāku un drošāku informācijas apriti starp komersantiem, kā arī vienlaicīgu datu nodošanu nodokļu administrācijai, kurai turpmāk nebūs nepieciešams informāciju pieprasīt no nodokļu maksātājiem. Plašāk par to stāsta AS “BDO Latvia” ārpakalpojumu grāmatvedības vecākā konsultante Anita Rudzīte.

Šīs un citas tēmas lasiet “iFiT” jūnija numurā! Vairāk par abonēšanas iespējām sadaļā Abonēšana.