Tuvojas gada beigas, un uzņēmumi sāk domāt par gada atskaišu sagatavošanu un padarīto darbu apkopošanu, lai saprastu, kas ir izdarīts un ko vēl vajadzētu paspēt. Gada pēdējos mēnešos tiek sakārtoti arī debitoru jautājumi, lai grāmatvežu gada atskaišu un bilances gatavošanas laikā ir pilnīga kārtība. Pārskatot debitoru neizpildītās saistības, rodas jautājums, ko iesākt ar zaudētajiem debitoru parādiem? Vai iespējams atgriezt iemaksāto pievienotās vērtības nodokli (PVN) pilnā apmērā no šī darījuma ar bezcerīgo debitoru?