Piedāvājam Ingas Zāles sagatavoto praktisko materiālu – minimālās stundas tarifa likmes pa 2024.gada mēnešiem četru veidu normālā darba laika ietvaros (skat. publikācijas pielikumā). Šis būs noderīgs palīgs ikviena grāmatveža ikdienas darbā.