Ministru kabineta sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027.gadam”, kurā paredzēts vienkāršot mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīmu no 2024.gada.