Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinātu minimālās obligātās sociālās iemaksas, saimnieciskās darbības veicējiem un autoratlīdzību saņēmējiem, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu ienākumi nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro, līdz 18.jūlijam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) apliecinājums par 3.ceturkšņa plānotajiem ienākumiem.

Apliecinājumu jāiesniedz īpaši tam izveidotā veidlapā, kas pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā "Dokumenti/No veidlapas/Dokumentu grupa/Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti/Pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem". Apliecinājumā jānorāda konkrēto ceturksni kad ienākums nesasniegs 1500 eiro ceturksnī.