Eiropas Komisija šā gada 31.jūlijā pieņēma Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus, ko izmantos visas sabiedrības, uz kurām attiecas Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva. Tas iezīmē vēl vienu soli uz priekšu pārejā uz ilgtspējīgu Eiropas Savienības ekonomiku.