Ministru kabineta sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027.gadam”, kurā paredzētas vairākas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanā, tostarp pārskatot ar IIN neapliekamos ienākumus un kompensāciju likmes.