Skaidru naudu kā instrumentu bieži izmanto mērķtiecīgi ēnu ekonomikas dalībnieki, tādēļ nepieciešams veidot sistēmu, lai tās nelegāla iegūšana kļūtu komerciāli nepievilcīga, norādīts valdības apstiprinātajā “Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā 2024.-2027.gadam”. Kādas izmaiņas tuvākā un tālākā nākotnē plānotas skaidras naudas apritē?  

Saskaņā ar izstrādāto scenāriju līdz 2027.gadam ēnu ekonomiku plānots samazināt par vienu procentpunktu. No plānā iekļauto pasākumu kopuma tiek plānots iegūt papildu ienākumus budžetā 120 milj. eiro apmērā. Plānotie pasākumi sadalīti piecos rīcības virzienos, no kuriem nozīmīgākais ir skaidras naudas aprites mazināšana. Kāds tad ir plāns?

Plānots līdz 2024.gada 30.decembrim

  • Noteikt par primāro algas izmaksas veidu bezskaidras naudas maksājumu.

Tiks pilnveidoti risinājumi darbinieka tiesību un aizsargātības palielināšanai atalgojuma jomā, vienlaikus neierobežojot iespējas norēķināties par patēriņa precēm un pakalpojumiem, ja to nav iespējams izdarīt ar bezskaidras naudas līdzekļiem, un atstājot iespēju darbiniekam un darba devējam vienoties par algas izmaksu skaidrā naudā.

  • Noteikt darba devējam pienākumu informēt Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par to, ka darba alga darbiniekam tiek izmaksāta skaidrā naudā.

Tiks veikti grozījumi normatīvajos aktos, nosakot, ar kādu dokumentu darba devējs informē VID par izmaksu skaidrā naudā (piemēram, darba devēja ziņojums vai paziņojums).

  • Noteikt skaidras naudas iemaksas un izmaksas sliekšņa deklarācijas (ziņošana par skaidras naudas iemaksām un izmaksām bankomātos).

Tiks izstrādāts normatīvais regulējums, kurā kredītiestādēm noteikts pienākums reizi ceturksnī sniegt informāciju VID par bankomātos vai kredītiestāžu filiālēs veiktajām iemaksām un izmaksām. Tādējādi tiks uzlabota skaidras naudas aprites pārredzamība un kredītiestāžu iespēja ziņot par visām operācijām, kuras pārsniegs noteikto slieksni, nevērtējot to, vai darījums ir aizdomīgs.

  • Noteikt pienākumu uzņēmumiem ar apgrozījumu virs 50 tūkst. eiro gadā nodrošināt iespēju klientiem norēķināties arī bezskaidrā naudā.

Tiks samazināts skaidras naudas darījumu skaits tirdzniecībā, kas veicinās pārskatāmāku nodokļu administrēšanu šajā nozarē. Atbilstoši VID sākotnējam izvērtējumam, regulējums varētu skart 779 nodokļu maksātājus, no kuriem 177 darbojas tirdzniecības nozarē (NACE 46 un NACE 47).

  • Attiecināt Ceļu satiksmes likumā noteiktās prasības par ziņošanu VID par atsavināšanas aizliegumu reģistrēšanu arī uz piecus līdz 10 gadus veciem transportlīdzekļiem.
  • Sekmēt tādu pasākumu īstenošana lietotu transportlīdzekļu tirdzniecības jomā, kuros tiek iesaistītas fiziskas personas, un novērsta izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un pievienotās vērtības nodokli tiks veicināta ātrāka, efektīvāka nodokļu nenomaksas gadījumu novēršana fiziskām personām.