2021. gada 8. jūlijā ģenerāladvokāte Juliana Kokote (Juliane Kokott) sniegusi secinājumus Eiropas Savienības Tiesas lietā C-156/20, kurā "Royal Mail" kļūdaini neiekasēja pievienotās vērtības nodokli par saviem rēķiniem sabiedrībai "Zipvit Ltd", informē ZAB "Sorainen".