2024.gada 24.janvārī Satversmes tiesa sāka izskatīt lietu 2023-10-03 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam”.