Uzsāk dabas resursu nodokļa (DRN) objektu uzskaites un kontroles sistēmas mūsdienīga digitālā rīka izstrādi, pamatojoties uz sagatavoto rīcības plānu DRN objektu datu digitalizācijai, informē Valsts vides dienests (VVD).

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajam, par DRN objektiem, kuri apsaimniekojami ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas ietvaros, tiek noteikti:

  • iepakojums (tajā skaitā depozīta iepakojums);
  • videi kaitīgas preces;
  • elektriskās un elektroniskās iekārtas;
  • transportlīdzekļi.

Rīcības plāns datu digitalizācijai ietverts ziņojumos, ko VVD sagatavoja 2023.gada augustā un septembrī: 

  • Ziņojums par preču (ražotāju atbildības sistēmās iekļauto objektu) plūsmu Latvijā un rīcības plāna sagatavošana datu digitalizācijai;
  • Ziņojums par iepakojuma plūsmu Latvijā un rīcības plāna sagatavošana datu digitalizācijai.