Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šī gada 15.decembris ir datums, līdz kuram nodokļu maksātāji var vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID), lai atteiktos no mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja statusa vai pieteiktos tam. Taču, izprotot radušos situāciju, VID vērš uzmanību, ka pieteikumus par jebkādām izmaiņām saistībā ar MUN maksātāja statusu VID pieņems arī pēc šī gada 15.decembra.