Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" 2.punktu no 01.01.2017. mēneša neapliekamais minimums ir noteikts 60 EUR apmērā (2016.gadā tas bija 75 EUR).

Pakāpeniska mēneša neapliekamā minimuma samazināšana tika ieviesta 2016.gadā, kad spēkā stājās gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana. Saskaņā ar jauno kārtību visiem strādājošajiem neapliekamā minimuma apmērs ir atkarīgs no gada laikā gūtajiem kopējiem ienākumiem.

2017.gadā ienākuma gūšanas vietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, jāpiemēro mēneša neapliekamais minimums 60 EUR apmērā. Savukārt gada diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēros, iesniedzot ienākumu deklarāciju par 2017.gadu.

Turpmākajos gados ikmēneša minimālo neapliekamo minimumu turpinās samazināt: 2018.gadā tas būs 40 EUR, 2019.gadā – 20 EUR, līdz 2020.gadā neapliekamais minimums būs 0 EUR.