Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) noteiktais patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem ir:

  • 2014.gadam (2003=100) ir 167,7 jebkoeficients 1,677;
  • —2013.gadam (2002=100) ir 172,6 jebkoeficients 1,726;
  • —2012.gadam (2001=100) ir 172,1 jebkoeficients 1,721;
  • —2011.gadam (2000=100) ir 169,0 jebkoeficients 1,690.

Kapitāla pieaugums, atsavinot (pārdodot) nekustamo īpašumu, tiek noteikts no nekustamā īpašuma atsavināšanas (pārdošanas) cenas atņemot iegādes vērtību un nekustamā īpašumā veikto ieguldījumu vērtību nekustamā īpašuma turēšanas laikā.

Gadījumā, ja nekustamais īpašums iegūts īpašumā līdz 31.12.2000. un maksātāja rīcībā nav dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma iegādes vērtību, par tā iegūšanas (iegādes) vērtību uzskata aktuālo nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar CSP noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas. 

Piemērs

Fiziskā persona 17.01.2014. pārdod nekustamo īpašumu, kas iegūts īpašumā līdz 31.12.2000. un ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), par EUR 20 000. Nekustamais īpašums:

  • nav bijis fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta un nav vienīgais īpašums;
  • nopirkts 14.02.1998., un fiziskās personas rīcībā nav dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma iegādes vērtību;
  • kadastrālā vērtība 01.01.2014. ir EUR 12 000.

Ar IIN apliekamais ienākums ir: 

20 000 12 000 / 1,677 = EUR 12 884,36. 

IIN no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir:

12 844,36 x 15% = EUR 1926,65