01.07.2017. stājas spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, saskaņā ar kuriem turpmāk Valsts ieņēmumu dienests (VID) nepieņems darba devēja ziņojumus, kuros darba ņēmējiem norādītās ziņas neatbilst darba ņēmēju statusa periodiem (23.panta 1.4daļa), atgādina VID.

Tādējādi, sākot ar 01.07.2017., Elektroniskās deklarēšana sistēmā dokumentam “Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)” ir ieviesta jauna kontrole, kas turpmāk neļaus iesniegt ziņojumu, ja tajā būs iekļautas personas, kurām ar darba devēju nav reģistrētas aktīvas darba attiecības – nav iesniegtas ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu.

13.panta 6.daļa nosaka, ka darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs, taču ne agrāk kā 60 dienas pirms dienas, kad darba devējs iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusu. Noteikumos ir noteikti izņēmuma gadījumi, kad darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs, arī par periodu, kas ilgāks par 60 dienām, t.i., pēc VID vai VDI pārbaudēs konstatētā, vai atbilstoši tiesas spriedumam.

VID atgādina, ka pārskata mēnesī darba devējs var precizēt darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša, norādot darba ienākumu (6.aile) un obligāto iemaksu (7.aile) palielinājumu vai samazinājumu.

Ja darba devējs nav precizējis darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša, darba devējam ir tiesības tās precizēt 3 gadu laikā. Precizēšanas rezultātā darba ņēmēja darba ienākumi un obligātās iemaksas nedrīkst samazināties un par katru pārskata mēnesi var precizēt 1 reizi.