Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata sadalīt termiņos vai atlikt nodokļu maksājumus vairākos turpmāk aplūkotos gadījumos.