Slimības palīdzības pabalstu par bērna vecumā līdz 10 gadiem pieskatīšanu vecāki var pieprasīt arī par Covid-19 infekcijas radītās situācijas dēļ pagarinātā brīvlaika periodu. Šajā gadījumā, pieprasot pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, nav nepieciešama izglītības iestādes izziņa, ka bērns nedrīkst apmeklēt skolu.