Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vienotajā datubāzē (reģistrā) ir reģistrēta kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes institūcija, informē VID.

Atbilstības pārbaudes institūcijas uzdevums ir veikt kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu, modifikāciju un programmas versijas pārbaudi, lai pārliecinātos par to atbilstību nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un sniegtu atbilstības apliecinājumu (Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.96) 121.1 un 121.2punkts).

VID vienotajā datubāzē (reģistrā) līdz 31.12.2016. reģistrētajiem elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām atbilstības pārbaudes saskaņā ar MK noteikumu Nr.96 141.3punktu ir jāveic līdz 01.01.2017.

Tāpat atbilstības pārbaudes ir jāveic arī atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām izstrādātu elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām pirms to reģistrēšanas VID vienotajā datubāzē (reģistrā).

VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, informēs nodokļu maksātājus par iespējām uzsākt lietot attiecīgās grupas (kases aparāts, hibrīda kases aparāts, kases sistēma) elektroniskās ierīces un iekārtas, par kurām būs izsniegts atbilstības apliecinājums par atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām.

Pēc attiecīgās grupas (kases aparāts, hibrīda kases aparāts, kases sistēma) elektroniskās ierīces un iekārtas iekļaušanas jaunajām prasībām atbilstošo elektronisko iekārtu un ierīču reģistrā nodokļu maksātājam 6 mēnešu laikā ir jāveic tā lietošanā esošo normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošo ierīču un iekārtu nomaiņa. Šajā pārejas periodā VID uzraudzīs ierīču un iekārtu nomaiņas procesu un sniegs nepieciešamās konsultācijas.