Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2016.gada aprīlī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.195 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Noteikumi nosaka sniedzamo informāciju par mikrouzņēmumu darbiniekiem, par aprēķinātajām un faktiski veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un termiņus, kādos informāciju Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA). Noteikumi nosaka kārtību, kādā VSAA reģistrē saņemtās ziņas un kā aprēķina obligāto iemaksu objektu.

05.04.2016.

01.01.2017.

MK noteikumi Nr.196 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Ar grozījumiem noteikts, ka informācija par darba ņēmējiem, kuru darba ienākumi būs sasnieguši VSAOI objekta maksimālo apmēru, tiek norādīta darba devēja ziņojumā noteikumu 26.punktā noteiktajā kārtībā. No noteikumiem svītroti 4., 5., 12., 14., 15., 18. un 20.punkti par nodokļu maksātāju (darba devēju un pašnodarbināto) reģistrāciju VID. Gadījumos, kad darba ienākumi ir mazāki par minimālo VSAOI objektu, tad darba devēja ziņojumā 5.ailē jānorāda aprēķinātās minimālās VSAOI.

05.04.2016.

01.01.2017.

MK noteikumi Nr.197 "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas"

 

Ar grozījumiem precizēts noteikumu nosaukums, lai nodrošinātu solidaritātes nodokļa aprēķinu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā,  precizētas normas, kas no 01.01.2017. noteiks minimālo pārmaksāto iemaksu aprēķinu un atmaksas kārtību, solidaritātes nodokļa aprēķināšanu, uzskaiti un ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā. Veikti citi grozījumi.

05.04.2016.

01.01.2017.