30.05.2017. Finanšu ministrijā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē lemts par iespēju, ka jau nākamgad Valsts ieņēmumu dienests (VID) fiziskām un juridiskām personām dzēsīs uzkrātās nokavējuma un soda naudas ar mērķi atvieglot nodokļu parāda samaksu.

Šobrīd nodokļu parāda apmērs, kas būtu attiecināms uz minēto priekšlikumu, ir apmēram 163 milj. eiro. Plānots, ka vienkāršota nodokļu parāda samaksa veicinās godprātīgas uzņēmējdarbības attīstību, kā arī mazinās ēnu ekonomikas riskus. 

Vidējais piedzenamā parāda apmērs ir 1570 EUR uz 1 šādu parādnieku. Privātpersonu vidū visbiežāk šādās situācijās ir nodokļa par kapitāla pieauguma nemaksātāji, jo, pārdodot īpašumu, persona nereti aizmirst vai nav zinājusi, ka šāds nodoklis ir jāmaksā. Tāpat grūtības ir salīdzinoši nelieliem uzņēmumiem, kam nav paveicies ar sadarbības partnera izvēli, jo tie savlaicīgi nesamaksā par sniegtajiem pakalpojumiem un precēm.

Atbalsts nokavējuma un soda naudas dzēšanai būs vienreiz veicama aktivitāte nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim, vienojoties ar VID, būs samaksājuši visu nodokļu pamatparādu.

Programmu plānots attiecināt uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli (PVN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Programmā varēs piedalīties nodokļu maksātāji ar parādiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies līdz 01.06.2017.

Lai pieteiktos nodokļu parāda sloga atvieglošanai, nodokļu maksātājam VID būs jāiesniedz iesniegums par atbalsta izmantošanu. Pieteikšanās datums atbalsta pasākumam vēl tiks precizēts šā gada rudenī, kad attiecīgo likumprojektu izskatīs Saeima.

Plānots, ka VID, izskatot iesniegumu, 30 dienu laikā pieņems lēmumu par atbalsta piemērošanu. Ja nodokļu maksātājs samaksās atbalsta pamatparādu, VID dzēsīs uz atbalsta pamatparādu attiecināmo nokavējuma naudu un soda naudu pilnā apmērā. Savukārt, ja nodokļu maksātājs nesamaksās atbalsta pamatparādu, nokavētie nodokļu maksājumi tiks piedzīti bezstrīda kartībā.

Atbalsts netiks piemērots nodokļu atbalsta pasākuma maksājumam, kas piešķirts saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu. Uz atbalstu nebūs tiesību pieteikties nodokļu maksātājam, ja par to ir pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī, ja tas izslēgts no PVN maksātāju reģistra.

Tāpat uz atbalstu nebūs tiesību pieteikties nodokļu maksātājam, ja tā amatpersona / adrese ir iekļauta riska personu / adrešu sarakstā vai ja VID ir informējis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, ka sabiedrības valdei ilgāk par 3 mēnešiem nav pārstāvības tiesību, bet sabiedrības darbība vēl nav izbeigta.

Nodokļu maksātājam nebūs tiesību pieteikties uz atbalstu, ja tiesa par to ir pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Jānorāda, ka līdzīgs atbalsts nodokļu maksātājiem tika piedāvāts jau 2012.gada nogalē, kas veicināja labprātīgu nodokļu parādu samaksu pēckrīzes gados. Tas bija pasākums nokavējuma naudas un soda naudas 90% apmērā dzēšanai, ja persona līdz noteiktam brīdim samaksāja nodokļu pamatparādu un 10% no soda naudas.