30.05.2017. Finanšu ministrijā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē lemts par iespēju, ka jau nākamgad Valsts ieņēmumu dienests (VID) fiziskām un juridiskām personām dzēsīs uzkrātās nokavējuma un soda naudas ar mērķi atvieglot nodokļu parāda samaksu.