"PwC’s Academy" uzsāk jaunu sezonu ar divām apjomīgām mācību programmām, kas paredzētas finanšu vadītājiem, uzņēmumu grāmatvežiem un juristiem. Tēmas var apgūt gan pilnā apmērā, gan izvēlēties tikai atsevišķus kursu moduļus.

Sešu mēnešu mācību programma "Nodokļu pamatkurss” piedāvā gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par Latvijas nodokļiem. "PwC" nodokļu eksperti iepazīstinās ar Latvijas nodokļu sistēmu kopumā, kā arī ar atsevišķu nodokļu piemērošanas pamatprincipiem, analizējot Latvijas tiesisko regulējumu, atbildīgo institūciju sniegtos skaidrojumus un kopā ar klausītājiem iztirzājot praktiskus piemērus. Mācību laikā saņemsiet "PwC" konsultantu padomus un atbalstu par apgūstamajām tēmām, tiks nodrošināti izdales materiāli, un programmas noslēgumā saņemsiet "PwC" izsniegtu sertifikātu.

International Financial Reporting Standards (IFRS) ir viena no tām jomām, kurā regulāri tiek ieviestas jaunas prasības. Lai varētu tām pielāgoties, kā arī pilnībā izprast to praktisko piemērošanu, esam izveidojuši semināru ciklu finanšu vadītājiem, kurā iespējams mācīties sev nepieciešamajā līmenī. Seminārus vadīs "PwC" Revīzijas nodaļas vecākā vadītāja un zvērināta revidente Terēze Labzova-Ceicāne. Terēzei ir 15 gadu pieredze IFRS piemērošanā un finanšu vadītāju konsultēšanā, kas palīdz izskaidrot tēmas nianses vieglā un saprotamā veidā. 

Piedāvājam izvēlēties savām priekšzināšanām atbilstošas mācības, pieteikties uz visiem semināriem kopā vai izvēlēties tikai atsevišķas nodarbības. Plašāka informācija un pieteikšanās šeit!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar "PwC's Academy" projektu vadītāju Karīnu Ansbergu.
E-pasts: karina.ansberga@pwc.com, tel. 67094400.