Otrdien, 26.augustā, valdība apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto informatīvo ziņojumu un nolēma, ka no 01.01.2016. obligātās iepirkuma komponentes (OIK) maksājumi energoietilpīgajiem uzņēmumiem tiks samazināti pie nosacījuma, ja tiks saņemts Eiropas Komisijas (EK) lēmums, informē EM.

Elektroenerģijas izmaksas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē ikvienas nozares konkurētspējas ne tikai nacionālā, reģionālā, Eiropas Savienības (ES), bet arī starptautiskā līmenī. Īpaši šis aspekts ir attiecināms uz tiem uzņēmumiem, kas savu pamatdarbību ir izvērsuši energointensīvajās nozarēs, tādās kā metālrūpniecība, šķiedras ražošana, būvmateriālu ražošana.

Šādos uzņēmumos izmaksas par elektroenerģiju var sasniegt līdz pat 40% no operacionālajām izmaksām, kas ir daudz augstākas nekā līdzīgos uzņēmumos ārpus ES, piemēram, Latvijas gadījumā Krievijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Ķīnā.

Ņemot vērā faktu, ka elektroenerģijas izmaksu kāpums ES ir vērojams jau kādu laiku, atsevišķas ES dalībvalstis ir izveidojušas īpašus valsts atbalsta mehānismus energointensīvās rūpniecības atbalstam, lai vismaz zināmā apmērā kompensētu elektroenerģijas izmaksu kāpumu. Šāda atbalsta esamība Latvijas energointensīvo uzņēmumu eksporta tirgos rada konkurences kropļošanu, nostādot šos uzņēmumus daudz nelabvēlīgākā stāvoklī. 

Nepieciešams rast risinājumu šo uzņēmumu atbalstam, lai mazinātu elektroenerģijas izmaksu pieauguma negatīvo efektu uz šo uzņēmumu konkurētspēju ES eksporta tirgos ar līdzīgiem uzņēmumiem no citām ES dalībvalstīm vai eksporta tirgos trešajās valstīs, kur elektroenerģijas izmaksas var būt līdz pat 2-3 reizēm zemākas nekā Latvijā.

Enerģētikas politikas pamatnostādnēs jāparedz pasākumi, kas ir vērsti uz OIK maksājumu samazinājumu energoietilpīgajiem uzņēmumiem, pamatojoties uz tiem principiem, kādus noteikusi EK.

Tāpat paredzēts, ka līdz 31.12.2014. EM sadarbībā ar Finanšu ministriju iesniegs EK saskaņošanai atbalsta mehānismu, lai samazinātu līdzdalību enerģijas, kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem, finansēšanā Latvijas energoietilpīgajiem uzņēmumiem.