Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību, atvieglojot elektronisko ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes institūciju un apkalpojošo dienestu reģistrācijas procesu, 27.09.2016. Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.96), kas stājās spēkā 30.09.2016.

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.96 atcelta atbilstības pārbaudes institūcijai un apkalpojošiem dienestiem noteiktā prasība, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā (VID), iesniegt līgumu ar apdrošināšanas kompāniju vai banku par nodrošināto drošības garantiju, to aizstājot ar prasību iesniegt dokumentu, kas apliecinātu, ka tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem, ja tādi radīsies institūcijas vai apkalpojošā dienesta profesionālās darbības vai bezdarbības dēļ.

Tāpat ir paplašināti maksājumu veidi – ar maksājumu kartēm un mobilajām lietotnēm, kurus izmantojot noteiktos izņēmuma gadījumos darījumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus vai kases sistēmas.

Savukārt sabiedriskā transporta pakalpojumu nozarei līdz 01.01.2019. ir pagarināts pārejas periods jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošu kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu lietošanas uzsākšanai.

Tāpat VID atgādina, ka ir reģistrēta atbilstības pārbaudes institūcija, kas ir gatava veikt elektronisko ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes.