Latvijas iedzīvotāju pētījums par iepirkšanos internetā liecina, ka lielākā daļa jeb vairāk nekā trešdaļa (37%) Latvijas iedzīvotāju internetā iepērkas reizi mēnesī vai biežāk. Tikai nepilni 5% Latvijas iedzīvotāju savus ikdienas pirkumus ik nedēļu veic tīmeklī. Katrs piektais (20%) pētījuma dalībnieks apgalvo, ka tiešsaistē iepērkas retāk nekā reizi mēnesī, bet 31% – pāris reizes gadā vai retāk. 11% respondentu tīmeklī neiepērkas nemaz.