2020. gads mums iemācījis ātri pielāgoties jauniem apstākļiem – mainījusies darba vide, esam pārgājuši uz attālinātu darba modeli, izmantojam jaunus rīkus. Jau šobrīd ir skaidrs, ka šīs pārmaiņas ir uz palikšanu, savukārt virtuālie kolēģi, klienti un partneri, kā arī elastīga plānošana uzņēmējdarbībā būs aktuāli arī 2021. gadā. Par ko uzņēmumiem šogad ir īpaši jāpadomā?