20.09.2018. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Minitru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu”, kas paredz, ka uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN) tiks saglabāta iepriekšējā apmērā.

Noteikumu projektā paredzēts, ka URVN 2019.gadā ir 0,36 EUR mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, saglabājot nosacījumu, ka attiecībā uz darbiniekiem, par kuriem tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis, darba devējam URVN nav jāmaksā

Saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 6. panta 4. daļu Ministru kabinets katru gadu nosaka URVN apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fonda pašu ieņēmumos ieskaitāmās nodevas daļu.

Noteikumu projektā noteiktais regulējums stājas spēkā 01.01.2019.