Lai aizsargātu fizisko personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un nodrošinātu personas datu drošību, š.g. 1.aprīlī stājās spēkā grozījumi Komerclikumā un likumā Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas noteic, ka fizisko personu adreses, kas līdz šim tika ievadītas komercreģistrā un uzņēmumu reģistra žurnālā, tiek dzēstas un turpmāk Uzņēmumu reģistrs (UR) tās vairs elektroniskā veidā (datubāzē) neuzkrāj (jāatzīmē, ka UR neizdara ierakstu komercreģistrā par fizisko personu dzīvesvietu adresēm jau kopš 01.07.2011.). Līdz ar to informācija par uzņēmuma īpašnieka vai amatpersonas dzīvesvietas adresi trešajām personām vairs nav brīvi pieejama.