Lai aizsargātu fizisko personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un nodrošinātu personas datu drošību, š.g. 1.aprīlī stājās spēkā grozījumi Komerclikumā un likumā Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas noteic, ka fizisko personu adreses, kas līdz šim tika ievadītas komercreģistrā un uzņēmumu reģistra žurnālā, tiek dzēstas un turpmāk Uzņēmumu reģistrs (UR) tās vairs elektroniskā veidā (datubāzē) neuzkrāj (jāatzīmē, ka UR neizdara ierakstu komercreģistrā par fizisko personu dzīvesvietu adresēm jau kopš 01.07.2011.). Līdz ar to informācija par uzņēmuma īpašnieka vai amatpersonas dzīvesvietas adresi trešajām personām vairs nav brīvi pieejama.

Tā kā dokumentos (uzņēmumu reģistrācijas lietās) šī informācija saglabājas, turpmāk to varēs uzzināt UR tikai pēc pamatota pieprasījuma vai vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar izziņas pieprasījumu no Iedzīvotāju reģistra, jo dokumentos (pieteikuma veidlapās u.c.) tās saglabāsies.

UR joprojām elektroniskajā informācijas sistēmā uzkrās ziņas, piemēram, par valdes, padomes locekļa, prokūrista vai dalībnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu. Gadījumos, ja persona ir ārvalstnieks un tai nav personas koda, tad elektroniskajā sistēmā tiks ierakstīts dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, kā arī valsts un institūcija, kas dokumentu ir izdevusi.

Jāuzsver, ka ārvalstniekiem joprojām paliek spēkā pienākums pieteikuma veidlapā uzrādīt adresi, kurā tas ir sasniedzams. Ja tiesībsargājošām iestādēm būs nepieciešama šī informācija, tad to varēs iegūt, vēršoties ar pieprasījumu UR. Savukārt citas personas var izvēlēties, vai pieteikumā norādīt savu adresi vai nē. Ja adrese netiks norādīta, nepieciešamības gadījumā tiks izmantota deklarētā adrese no Iedzīvotāju reģistra.

Gadījumos, kad trešajai personai ir nepieciešams sazināties ar konkrēto uzņēmumu, ir izmantojama tā norādītā juridiskā adrese, kas ir publiski un bez maksas pieejama ikvienam, nevis uzņēmuma amatpersonu vai īpašnieku dzīvesvietu adreses.  

Avots: Uzņēmumu reģistrs