Veselības apdrošināšana Latvijas darba tirgū pamazām no ekstras kļuvusi par normu, un darbinieku piesaistē konkurētspējīgāki ir tie uzņēmumi, kuri saviem darbiniekiem piedāvā plašāka seguma veselības apdrošināšanas polises. Kādas ir veselības apdrošināšanas tendences?