Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2015.pārskata gadu apkopoti zemāk izvietotajā tabulā.