Daudzi nodokļu maksātāji ir saskārušies ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veiktu auditu.Nereti nodokļu maksātāji auditu ir uztvēruši samērā vieglprātīgi, paļaujoties, ka, piemēram, uzņēmuma grāmatvedības dokumenti ir atbilstoši noformēti un grāmatvedībā ir pareizi iegrāmatoti, nepievēršot pienācīgu vērību juridiskām niansēm, kas audita procesā ir būtiskas. ZAB “LEXTAL” ir identificējis būtiskas nianses, kurām ir jāpievērš vērība, saņemot no VID lēmumu par nodokļu audita veikšanu.