Valsts ieņēmumu dienests (VID), apkopojot informāciju par obligāti iesniedzamajām nodokļu deklarācijām, secinājis, ka liela daļa saimnieciskās darbības veicēju un uzņēmēju kavē deklarāciju iesniegšanu. Tā kā ar normatīvajos aktos veiktajām izmaiņām VID noteikts pienākums no 01.01.2018. publiskot ziņas par deklarāciju kavētājiem, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejams risinājums, kas ļauj sekot nodokļu saistību izpildes datumam un iesniegt deklarāciju noteiktajā termiņā.

Nodokļu maksātājiem deklarācijas iesniedzot pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa, tiek kavēts veikt pilnvērtīgu un laicīgu kontroli pār nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību.

Lai veicinātu laicīgu nodokļu deklarāciju iesniegšanu, no 01.01.2018. VID publiskos informāciju par nodokļu maksātājiem, kas nav iesnieguši nodokļu deklarācijas, ja to iesniegšanas termiņš tiks pārkāpts vairāk nekā par 15 dienām, paredzēts grozījumos likumā "Par nodokļiem un nodevām". Pēc deklarāciju iesniegšanas ziņas par kavējumu tiks dzēstas. VID informāciju publicēs mājaslapā un aktualizēs katra mēneša 7. un 26.datumā. VID EDS ir izveidots logrīks "Atgādinājumi", kas nodrošina iespēju kalendāra formātā ērti sekot deklarāciju iesniegšanas termiņiem, atgādina VID.