Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto metodisko materiālu Par ārvalsts darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kurā sniegti skaidrojumi, kā piemērojamas likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu normas attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanu gadījumos, ja ārvalstu darba devējs nodarbina ārvalstu darba ņēmēju Latvijā.