Publicējam Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavotā metodiskā materiāla "Par īpašo pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmu piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem" 3. daļu, kurā VID skaidro, kā noteikt pakalpojumu sniegšanas vietu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem.