Publicējam Valsts ieņēmumu dienests sagatavotā metodiskā materiāla "Par īpašo pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmu piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem" 4. daļu - VID skaidrojumus par īpašo pievienotās vērtības nodokļa režīmu deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu.