Saeima 27.07.2017. galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stāsies spēkā 01.01.2018., informē Valsts ieņēmumu dienests.

Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) ir veikti šādi būtiskākie grozījumi.

Par iekšzemes PVN maksātāja reģistrācijas sliekšņa samazināšanu

Ar 27.07.2017. grozījumiem likumā ir noteikts, ka iekšzemes pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 EUR.

Par īpašu PVN piemērošanas režīmu būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei

Ir paplašināts likuma 142.pantā minētais būvniecības pakalpojumu loks, kam tiek piemērota PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība, un noteikts, ka šī kārtība ir piemērojama arī būvizstrādājumu piegādei. 

Par īpašu PVN piemērošanas režīmu metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem

PVN likums papildināts ar jaunu 143.4pantu, kurā noteikts, ka PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība piemērojama metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem. To preču piegādes, kuras uzskata par metālizstrādājumiem atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodiem, kas noteikti Padomes 23.07.1987. Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā un tās grozījumos, un ar metālizstrādājumu piegādi saistītos pakalpojumus nosaka Ministru kabinets (MK).

Par īpašu PVN piemērošanas režīmu sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei

PVN likums ir papildināts ar 143.5pantu, kurā noteikts, ka PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība piemērojama sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei. To preču piegādes, kuras uzskata par sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektrisko aparatūru atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodiem, kas noteikti Padomes 23.07.1987. Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā un tās grozījumos, nosaka MK.

Citi grozījumi

PVN likuma 143.1panta 2.daļa ir papildināta ar 4.punktu, atbilstoši kuram noteikts, ka PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība piemērojama arī spēļu konsoļu piegādēm.