30. aprīlī pieņemti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 13. maijā. Grozījumu mērķis ir veicināt depozīta sistēmas ieviešanu dzērienu iepakojumam, kā rezultātā palielināsies izlietotā dzērienu iepakojuma savākšanas un reģenerācijas apjomi (depozīta sistēma stāsies spēkā 2022. gada 1. februārī), un samazināt administratīvo slogu saistībā ar pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā.