Saeima 23.maijā pieņēma grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kuri nosaka mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) samaksas termiņu un deklarācijas precizēšanas ierobežojumus. Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto informatīvo materiālu par šīm izmaiņām.

Grozījumos noteikts: 

  • MUN deklarācijas precizēšanas ierobežojums (stājas spēkā 2019.gada 15.augustā);
  • izmaiņas MUN samaksas termiņam un kārtībai saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu (stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī).

Ja MUN deklarāciju precizē vēlāk nekā mēneša laikā no noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa, tad ir tiesības iesniegt tikai tādus precizējumus, kuri palielina maksājamā nodokļa apmēru, bet nav tiesību samazināt vai palielināt darbinieka ienākumu vai izslēgt deklarācijā norādīto darbinieku, vai iekļaut jaunu darbinieku.

Mēneša laikā no deklarācijas iesniegšanas termiņa deklarāciju var precizēt, tāpat kā līdz šim – ne vairāk kā divas reizes.

Sākot ar 2021.gada 1.janvāri, MUN (tostarp MUN par 2020.gada 4.ceturksni) maksā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam.

Ja gadā mikrouzņēmumam nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātais MUN nepārsniedz 50 eiro, MUN 50 eiro apmērā maksā vienotajā nodokļu kontā līdz nākamā gada 23.janvārim.