Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 06.11.2013. Saeimā ir pieņemts likums Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likums Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas publicēts 27.11.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.232 (5038), un kuros ir ietverts īpašs regulējums attiecībā uz kapitālsabiedrības valdes locekļu ienākumu noteikšanu un to aplikšanu ar algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām (VSAOI).