Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 2018.gada 17.decembris ir tas datums, līdz kuram nodokļu maksātāji var vērsties VID, lai atteiktos no mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāja statusa vai pieteiktos tam. Esošajiem MUN maksātājiem, kuri arī nākamgad vēlas saglabāt šo statusu, atsevišķs pieteikums par to nav jāsniedz.

VID atgādina, ka maksimālais mikrouzņēmumu gada apgrozījums var būt 40 000 eiro gadā. Savukārt tiem nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums 2018. vai 2019.gadā ir lielāks par 40 000 eiro, taču nepārsniedz 52 000 eiro, likums paredz īpašus pārejas noteikumus. Proti, 2018. un 2019.gadā šādi MUN maksātāji ir tiesīgi nepiemērot 20% MUN likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam virs 40 000 eiro, ja to apgrozījums 2017.gadā vai 2016.gadā pārsniedza 40 000 eiro. 

Mikrouzņēmuma darbinieks var strādāt tikai vienā mikrouzņēmumā.

Lai mikrouzņēmuma īpašnieks būtu informēts par to, vai un kuri viņa darbinieki ir vienlaikus nodarbināti arī citos mikrouzņēmumos, VID līdz 2018.gada 1.februārim par to nosūtīja vēstuli Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) katram mikrouzņēmuma īpašniekam. Šogad VID arī vairs nereģistrēja mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā.

Tomēr joprojām pastāv iespēja, ka vairākos mikrouzņēmumos vienlaicīgi turpinās strādāt personas, kas darba gaitas uzsākušas vēl pirms 2018.gada. Tas nav aizliegts, taču jāņem vērā, ka šiem mikrouzņēmumiem papildus aprēķinātajai 15% MUN likmei pieskaitīs 2% par katru šādu darbinieku. Savukārt, no 2020.gada šāds uzņēmums zaudēs MUN maksātāja statusu, un tam būs jāizvēlas cits nodokļu nomaksas režīms.

Par darbinieka nodarbinātību citā mikrouzņēmumā darba devējs var pārliecināties, pajautājot par to pašam darbiniekam. Savukārt, par to, vai darbinieka cits darba devējs arī ir MUN maksātājs, iespējams pārliecināties VID tīmekļa vietnē sadaļā “VID publiskojamo datu bāze / Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji”.

Pieteikumus mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam var iesniegt VID EDS sadaļā: “Sagatavot dokumentu / No veidlapas / Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti / Iesniegums mikrouzņēmumu statusa iegūšanai”.